Bli medlem

Hur blir jag medlem i föreningen?

Skicka ett mail genom att klicka på kontaktsida ovan eller gå till ”Bli medlem”.

Medlemsavgift är 100 kr första året därefter 150 kr/år och då ingår en prenumeration på tidningen Civil, som kommer ut 4 ggr per år där du får aktuell information om säkerhet, överlevnad och krishantering. Ditt medlemskap stödjer verksamheten och när du vill öka engagemangsnivån är det enkelt. Du kan läsa mer om tidningen på www.civil.se.

Medlemsavgiften 150 kr betalas enklast med Swish nummer: 123 155 00 60 eller på Bankgironummer: 607 – 5659 skriv också ditt namn och din mejladress.

Vad har Upplands-Bro civilförsvarsförening att erbjuda?

Hos oss får du oftast kostnadsfri utbildning och viktig kunskap om din egen och andras säkerhet. Du kan lära dig vad du ska göra vid ett elavbrott, att rädda liv eller hur du släcker en brand. Vi anordnar också studiebesök och andra gemensamma aktiviteter.

Ungdomsmedlem

För dig som ungdom (15  till 25 år) kan vi även erbjuda lägerverksamhet med bla säkerhetstema. Dessa läger är väldigt uppskattade bland ungdomar.

Hur kan jag bli aktiv i föreningen?

Utbilda dig till resurspersonal och ingå i Upplands-Bro Frivilliga Resursgrupp (FRG)! På det sättet kan du vara med och göra en insats där du verkligen behövs. Kunskaperna du får under grundutbildningen och vidareutbildningarna kan också vara till nytta på din arbetsplats och i din egen vardag. Om du brinner för uppgiften kan du också senare utbilda dig till FRG-ledare.

Vad gör FRG?

Tänk dig att det händer något allvarligt i Upplands-Bro. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Upplands-Bro Frivilliga Resursgrupps uppgift är att finnas till hands för Upplands-Bro kommun när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen, som vid exemplen ovan, eller vid andra behov.

Upplands-Bro Frivilliga Resursgrupp kallas in på begäran av kommunledningen när något extraordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom Upplands-Bro kommun kan FRG vid behov även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter.
En frivillig resursgrupp består av personer från olika frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas inför.

Bli medlem DU också!