Verksamhet

civil_logotype               UBK_logo_1plan_cmyk

Upplands-Bro Civilförsvarsförening arbetar med att tillhandahålla information för kommunens innevånare om hur man klarar av olika krissituationer. Vi anordnar kurser och information tex i hjärt- lungräddning (HLR), hur man använder en hjärtstartare (D-HLR), första hjälpen (L-ABCDE), brandkunskap, eller om hur du klarar dig vid ett elavbrott.

Vi arbetar just nu mycket med Frivilliga Resursgruppen Upplands-Bro (FRG); en grupp frivilliga som efter adekvat utbildning kan vara en resurs för kommunen vid en större påfrestning eller kris i fredstid. Vill du veta mer om FRG klicka här.

FRG_logotyp_negativ_cmyk

Vi utbildar
Vi ökar ditt riskmedvetande. På våra kurser lär du dig klara olyckor och krislägen, så som längre elavbrott, förorenat dricksvatten, en längre tids isolering och nödsituationer utomhus. Varje hushåll bör göra sin egen risk- och sårbarhetsanalys, RSA.

RSA gör det möjligt att minska hushållets olycksrisker och öka förmågan att klara kriser. Samhället gör vad det kan för att bistå oss vid olyckor och kriser. Men vi kan ändå inte förvänta oss att få hjälp i alla lägen. Gör er egen självanalys i hushållet. Ni gör det för er egen skull så är det lättare att undvika att bli ett offer.

www.civil.se/rsa kan ni lägga in era svar och få tips och råd om vad ert hushåll kan göra för att bli bättre rustat och mindre sårbart.

Vi informerar
Vi ger tips och råd om säkerhet i vardagen. Är du bra förberedd i vardagen klarar du även kriser bättre. Mycket kan förebyggas med enkla medel. En del av tipsen hittar du på vår webbplats. Fler tips får du på våra kurser.

Vi hjälper
Frivilliga resursgrupper (FRG) finns som extra resurs vid olyckor och kriser i samhället. I en FRG ingår personer från olika frivilligorganisationer med en sammanlagt mycket bred kunskap. Civilförsvarsförbundet planerar och genomför utbildningen för FRG.hjarta_logo_255

Som del av Civilförsvarsförbundets projekt Hjärta att Hjälpa arbetar vi med att placera ut hjärtstartare runt om i Upplands-Bro. Vi vill att det ska finnas minst en hjärtstartare tillgänglig på platser där många människor rör sig.

Vi har ett nära samarbete med Upplands-Bro kommun och Brandkåren Attunda.

Ju mer vi är förberedda och ju mer vi kan om hot och risker, desto bättre klarar vi oss – både som individer och tillsammans.